Türkiye’de İlk Bilgisayardan Tıp Bilişimine: 60 Yıllık Serüven

30 Eylül 2020’de gerçekleştirilen Tıp Bilişimi Çalıştayı ile ilgili haber İstanbul Üniversitesi web sitesinde yayımlandı. İlgi habere aşağıdaki adresten erişilebilir:

https://www.istanbul.edu.tr/tr/haber/turkiyede-ilk-bilgisayardan-tip-bilisimine-60-yillik-seruven-6F0063007500340038007000510041006A006700760039007900700046006200610041004F003200370077003200