Program

Bildiri sunum süresi 15 dakikadır.

Tıp Bilişimi Çalıştayı (30 Eylül 2020)
Türkiye’de İlk Bilgisayardan Tıp Bilişimine: 60 Yıllık Serüven
Yer: İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu (D1) – Çevrimiçi
Başvuru Formu: https://forms.gle/TUs1NFqUU7Am3bG19
Bildiri Özetleri Kitapçığı (PDF): https://bit.do/tip-bilisimi-calistayi-pdf

10:00
(A) Toplantı Odası
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Açılış Konuşması: Prof. Dr. Mahmut AK (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Rektör)
10:30
(A) Toplantı Odası
Panel: Türkiye’de İlk Bilgisayar ve Kazanımlar: Tıp Bilişimi ve Tele-Tıp
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Oral ÖNCÜL (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Rektör Yrd.)
Dr. Sema RAMAZANOĞLU (Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kurul Üyesi)
Prof. Dr. Eşref ADALI (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Dr. Aydın KOLAT (Türkiye Bilişim Derneği Merkez İcra Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN (İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Bölüm Başkanı)
12:30Ara
13:00
(A) Toplantı Odası
Oturum: Tıpta Dijitalleşme I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Rektör Yrd.)

Sağlıkta Dijital Dönüşüm
Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı)
Fatma KURTULMUŞ KOSİF (Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü)
Prof. Dr. Mustafa Oral ÖNCÜL (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı)

Dijital Hastane
Fatma KURTULMUŞ KOSİF (Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü)
Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN (İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü)

Tele-Tıp ve Uzaktan Hasta Yönetimi
Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Ömer Ali SAYIN (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı)

Dijital Diş Hekimliği
Prof. Dr. Ümit Begüm GÜRAY EFES (İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı)

Bilgisayar Destekli Anatomik Modelleme
Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı)
Dr. Ferhat TAŞ (İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü)

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Maliyetlendirilmesi
Prof. Dr. Ahmet Bilge SÖZEN (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı)
13:00
(B) Toplantı Odası
Oturum: Veri Yönetimi – Sistem Geliştirme
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN (İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü)

Medikal Ontolojiler
Doç. Dr. Aziz F. ZAMBAK (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü)
Dilek YARGAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Berimsel Ontoloji Laboratuvarı)

Büyük Sağlık Verisi ve Bilgi Yönetimi
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN (İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü)
Arş. Gör. Eda ÇEVİK (Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu)

Tıpta Karmaşık Sistemler
Dr. Öğr. Üyesi Uzay ÇETİN (İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Tıbbi Sistemlerin Modellenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin AYVAZ REİS (İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü)
Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı)

Tıpta Göz Hareketleri Takip Teknolojisi
Doç. Dr. Nergiz ERCİL ÇAĞILTAY (Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü)

Sağlıkta Nesnelerin İnterneti
Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı)
Murat TEKBAŞ (Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü)
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN (İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü)
14:45Ara
15:00
(A) Toplantı Odası
Oturum: Tıpta Dijitalleşme II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Rektör Yrd.)

Sağlıkta Takip Sistemleri
Murat TEKBAŞ (Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü)
Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı)

Sağlıkta Blok Zincir
Dr. Öğr. Üyesi Büşra ÖZDENİZCİ KÖSE (Gebze Teknik Ünivesitesi İşletme Fakültesi)

İmmünogenetik
Prof. Dr. Fatma SAVRAN OĞUZ (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı)
Sedat KARADENİZ (Kadir Has Üniversitesi Biyoenformatik ve Genetik Bölümü)

Radyomiks
Doç. Dr. Merve Gülbiz DAĞOĞLU KARTAL (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı)
Dr. Sena AZAMAT (Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü)

Yaygın e-Öğrenme Tabanlı Sağlık Eğitimi
Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı)
Öğr. Gör. Ekrem KUTBAY (Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi)
15:00
(B) Toplantı Odası
Oturum: Tıp Bilişiminde Etik, Hukuksal Boyut ve Veri Güvenliği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halim İŞSEVER (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Sağlıkta Veri Güvenliği, Siber Tehditler ve Yapay Zeka’nın Rolü
Dr. Yalçın ÖZKAN (İnternet Teknolojileri Derneği)
Doç. Dr. Çiğdem SELÇUKCAN EROL (İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü)

Sağlık Verilerinde Unutulma Hakkı
Arş. Gör. Eren SÖZÜER (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Tıp Bilişiminde Çalışan Güvenliği
Prof. Dr. Halim İŞSEVER (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı)
Öğr. Gör. Dr. Gözde ÖZTAN (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı)
Tuğçe İŞSEVER (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı)

Sağlıkta İnovasyon
Doç. Dr. Zümrüt ECEVİT SATI (İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Tıp Bilişimi Etiği
Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı)
Arş. Gör. Çağrı ZEYBEK ÜNSAL (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı)

Yeni Medya ve Bilgi Kirliliği
Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof. Dr. Uğur GÜNDÜZ (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Aydoğdu AKIN (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
16:45Ara
17:00
(A) Toplantı Odası
Kapanış Oturumu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alper OKYAR (İstanbul Üniversitesi TTM Müdürü)

Başvuru Formu: https://forms.gle/TUs1NFqUU7Am3bG19
Bildiri Özetleri Kitapçığı (PDF): https://bit.do/tip-bilisimi-calistayi-pdf