Program

II. Tıpta Bilişim Kongresi
(30 Eylül – 1 Ekim 2021)
Dijital Sağlık ve Tıpta Yapay Zekâ Uygulamaları
Yer: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu (A, B) – Çevrimiçi
Başvuru Formu: https://forms.gle/BRnqwGfafFhaXzP56
Bildiri Özetleri Kitapçığı (PDF): https://is.gd/tiptabilisim2021pdf

10:00 Açılış Konuşmaları (SALON A)
Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA (İstanbul Üniversitesi İTF Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN (İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Başkanı)
Prof. Dr. Mahmut AK (İstanbul Üniversitesi Rektörü)
Dr. Sema RAMAZANOĞLU (Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi)
10:30 PANEL: AKILLI TOPLUM, AKILLI SAĞLIK (SALON A)
Panel Moderatörü: Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU (İÜ Rektör Yardımcısı)

Akıllı Toplum ve Felsefenin İşlevi
Prof. Dr. Şafak URAL (İstinye Üniv. Felsefe Bölüm Başkanı)
İletişim Sosyolojisi Açısından Pandemi Dönemine Yönelik Bir Toplumsal Okuma
Prof. Dr. Ali Murat VURAL (İÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı)
Türkiye’de Yapay Zekânın Gelişimi için Görüş ve Öneriler – Kavramsal Raporu
Dr. Aydın KOLAT (TBD İcra Kurulu Başkanı
Akıllı Sağlık
Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA (İÜ İTF Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
12:30 ARA
13:00 I. OTURUM – AKILLI TOPLUM (SALON A)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN (İÜ Enformatik Bölüm Başkanı)

Sağlık Alanında Davranışların İnterneti
Nilgün BOZBUĞA, Seda GÜVEN
Nedensellik Bağlamında Bilinç Üzerine Felsefi Bir Çalışma
Uğur Selçuk GÜNEŞLİ
Yapay Zekâ – Transhümanizm – Mitoloji
Nilüfer PEMBECİOĞLU, Nebahat AKGÜN ÇOMAK
13:00 II. OTURUM – DİŞ HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİNDE YAPAY ZEKÂ (SALON B)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsüm AK (İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı)

Derin Öğrenmenin Diş Hekimliğinde Kullanımı
Ayşem YURTSEVEN GÜNAY, Gülsüm AK
Blokzincir Teknolojisinin Diş Hekimliğine Entegrasyonu
Mustafa Mert AÇIKGÖZ, Gülsüm AK
Diş Hekimliği Alanında Blockchain Teknolojisi
Ümit Begüm GÜRAY EFES, Ayşe DİNA ERDİLEK
Tıp Eğitiminde Yapay Zekâ Uygulamaları
Alper BAYAZIT, İpek GÖNÜLLÜ
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıpta Yapay Zekâ ile İlgili Bilgi, Düşünce ve Yaklaşımları
Ali Murat KOÇ, Funda İfakat TENGİZ, Esra Meltem KOÇ
14:15 ARA
14:30 III. OTURUM – BİYOTEKNOLOJİ & YAPAY ZEKÂ (SALON A)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Oral ÖNCÜL (İÜ Rektör Yardımcısı)

Biyomürekkepler
Ferhat TAŞ, Pınar YILGÖR HURİ, Nilgün BOZBUĞA, Mustafa Oral ÖNCÜL
Behçet Hastalığının Erken Teşhisi İçin Semptoma Dayalı Klinik Karar Destek Sistemi
Leyli NOZADDİZAJİ, Nuray SAĞLAN, Feyzanur TUNCER, B. Sıddık B. YARMAN
Yapay Zekâ Modellemesi ile Tromboanjitis Obliterans Hastalarında Transkriptom Profili Oluşturma
Gözde ÖZTAN, Nilgün BOZBUĞA, Halim İŞSEVER
Kornea Biomekaniği: Deformasyon Dinamiğinin Modellenmesi
Uğur SAĞLAM, Ferhat TAŞ, E. Ulaş SAKA
Makine Öğrenmesi Algoritmaları İle Miyeloproliferatif Neoplazi Patogenezinde Etkili Genlerin Analizi
Nada MİSK, Cemal Çağıl KOÇANA, Asiye BİLGİLİ, Çiğdem EROL
15:45 ARA
16:00 IV. OTURUM – DOĞAL DİL İŞLEME (SALON A)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halim İŞSEVER (İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü)

Türkçe Doğal Dil İşleme ile İnternet Yorumlarından Biontech Aşısının Yan Etki Analizi
Ayşe Gül EKER, Kadir EKER
Covid-19 Hastalarının Toraks BT Metin Raporlarından Metin Madenciliği Araçlarını Kullanarak Radyolojik Paternlerin Sınıflandırılması: Bir Pilot Çalışma
Mehmet Atilla UYSAL, Sedat ALTIN, Mehmet TUTAR, Yelda NİKSARLIOĞLU, Murat GEZER, YES (Yedikule Emergency Service) Çalışma Grubu
Taburcu Raporlarından Bilgi Keşfi: Bir Yol Haritası
Selin ŞAHİN, Serra ÇELİK, Sevinç GÜLSEÇEN
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS)’nün Ontolojik İncelenmesi
Dilek YARGAN

1 Ekim Cuma

09:30 V. OTURUM – KLİNİK YAPAY ZEKÂ-1 (SALON A)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL (İÜ THAUM Müdürü)

Covid-19 Olgularının (Ayaktan-Yatarak) Telesağlık İzlem Verilerinin Değerlendirilmesi
Meryem Merve ÖREN, Nuray ÖZGÜLNAR, Sevgi CANBAZ, Kadir Onur ŞİMŞEK, Selma KARABEY, Ayşe Emel ÖNAL, Alpay MEDETALİBEYOĞLU, Mustafa Oral ÖNCÜL
Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Covid-19 Test Sonuçlarının Tahmin Edilmesi
Burcu Esin İLİŞ, Emrah GÜRLEK, Fadime AKDENİZ, Nada MİSK, Reyhan ŞAHİNBAŞ,
Uygar AYDIN, Çiğdem EROL
Teletıp ile Sanal Yakınlık: Pandemide Uzaklıkları Yok Eden Bir Sağlık Hizmeti
Göksel ALTINIŞIK ERGUR
Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Donörü Seçiminde DPB1 T-Hücre Epitop Algoritmaları
Demet KIVANÇ, Hayriye ŞENTÜRK ÇİFTÇİ, Süleyman Rüştü OĞUZ, Fatma SAVRAN OĞUZ
İnsan İmmun Yetmezlik Virüsü Pozitif Hastalarda HLA Lider Dizi- Sinyal Peptid Dimorfizmine Bağlı Olarak Oluşturulan Algoritma ve Klinik Katkısı
Yeliz ÖĞRET, Fatma SAVRAN OĞUZ
11:00 ARA
11:15 VI. OTURUM – KLİNİK YAPAY ZEKÂ -2 (SALON A)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL (İÜ Rektör Yardımcısı)

Zatürre Hastalığının Teşhisine Yönelik Farklı Yapay Zekâ Modellerinin Karşılaştırılması
Mustafa Furkan AKSU, Muhammet Çağrı AKSU, Ersin KARAMAN
Pandemi Sürecinde Anesteziyoloji Reanimasyon ve Yapay Zekâ
Yasemin ÖZŞAHİN, Hülya YILMAZ AK, Kerem ERKALP, Ziya SALİHOĞLU
Sağlık Çalışmalarında Sentetik Veri Üretimiyle Veri Seti Dengelemesi: Bir Uygulama
Ahmet Fatih DEVECİ, M. Fevzi ESEN
Eczacılık, Eczacılık Bilimleri ve İlgili Alanlarda Yapay Zekâ Uygulamalarının Kullanımı
Beşir Sefa MUMAY, Ömrüm ERGÜVEN
Sevgi ve Merhamet Unsurlarının Yapay Zekâ Hasta Bakımı ve Hemşirelik Eğitimine Uyumlandırılması
Nilüfer PEMBECİOĞLU, Nebahat AKGÜN ÇOMAK
12:45 ARA
14:00 VII. OTURUM – YAPAY ZEKÂ (GENEL) (SALON A)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gökhan ÖVENÇ (İÜ BUYAMER Müdürü)

Türkiye’de Sağlık Coğrafi Bilgi Sistemlerinin YÖK Tez Veritabanı Aracılığı ile İncelenmesi
Eda ÇEVİK, Sevinç GÜLSEÇEN
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Mobil Sağlık Uygulamaları
Beyna AYDIN, Semih Baki BAŞARAN
Rehabox: Diyabetik Nöropatik Elde Duyusal Rehabilitasyon Temelli Mobil Uygulama Destekli Bir Cihaz Tasarımı
Havva TALAY ÇALIŞ, Sinan HOPCAN, Elif POLAT, İsa CÜCE, Fatma Gül ÜLKÜ DEMİR
Klinikte Kullanılan BRCA/12 Negativitesini Tahmin Algoritmasının Doğruluğunun Gerçek Deneysel Verilerle Karşılaştırılarak Belirlenmesi
Demet AKDENİZ ÖDEMİŞ, Şeref Buğra TUNÇER, Büşra KURT, Seda KILIÇ, Özge ŞÜKRÜOĞLU ER DOĞAN, Betül ÇELİK, Hülya YAZICI
Çocukların Kişisel Verileri ve Unutulma Hakkı
Eren SÖZÜER
Dijital İkiz ve Tıbbi Sistemlerin Modellenmesi
Zerrin AYVAZ REİS, Nilgün BOZBUĞA
10:30
12:30
ÖĞRENCİ AÇIK FİKİR KÜRSÜSÜ – Bilişim alanında buluş nasıl yapılır? (SALON B)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Çiğdem EROL (İÜ Enformatik Bölümü Öğretim Üyesi)
14:30
16:30
EĞİTİM – Akciğer Radyolojik Görüntülerinden Evrişimsel Sinir Ağı ile Derin Öğrenme Modeli Geliştirme (SALON B)
Dr. Murat GEZER (İÜ Enformatik Bölümü)
17:00 KAPANIŞ OTURUMU (SALON A)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alper OKYAR (İÜ TTM Müdürü)

Başvuru Formu: https://forms.gle/BRnqwGfafFhaXzP56
Bildiri Özetleri Kitapçığı (PDF): https://is.gd/tiptabilisim2021pdf